LEDIGE HYTTER


Ledige hytter sørlig del

Hyttenummer: 4 (Reservert)
BRA: 123 m2
Type: D1

Pris: 3 290 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 9
BRA: 126 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 290 000 ,-
Se plantegning

Hyttenummer: 12
BRA: 96 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 290 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 13
BRA: 126 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 290 000 ,-
Se plantegning

Hyttenummer: 16
BRA: 126 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 290 000 ,-
Se plantegning

Hyttenummer: 17
BRA: 123 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 290 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 20
BRA: 123 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 590 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 21
BRA: 126 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 490 000 ,-
Se plantegning

Hyttenummer: 24
BRA: 126 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 490 000 ,-
Se plantegning

Hyttenummer: 25
BRA: 126 m2
Type: D1/D2

Pris: 3 490 000 ,-
Se plantegning

Hyttenummer: 28
BRA: 126 m2
Type: D3

Pris: 3 760 000 ,-
Se plantegning

Hyttenummer: 29
BRA: 126 m2
Type: D3

Pris: 3 950 000 ,-
Se plantegning

Ledige hytter nordlig del

Hyttenummer: 40
BRA: 108 m2
Type: X1

Pris: 2 980 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 42
BRA: 108 m2
Type: X2

Pris: 2 980 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 43
BRA: 73 m2
Type: E1

Pris: 2 850 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 44
BRA: 108 m2
Type: X1

Pris: 2 980 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 45
BRA: 92 m2
Type: C2S

Pris: 3 450 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 46
BRA: 108 m2
Type: X2

Pris: 2 980 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 48
BRA: 70 m2
Type: Y1

Pris: 2 350 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 49
BRA: 92 m2
Type: C1

Pris: 3 450 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 50
BRA: 108 m2
Type: X2

Pris: 2 980 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 52
BRA: 108 m2
Type: X1

Pris: 3 150 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 53
BRA: 92 m2
Type: C1

Pris: 3 450 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 54
BRA: 87 m2
Type: C3

Pris: 3 150 000,-
Se plantegning

Hyttenummer: 55
BRA: 90 m2
Type: C4

Pris: 4 100 000 ,-
Se plantegning

Hyttenummer: 56
BRA: 84 m2 | Anneks: 38 m2
Type: C3+G2

Pris: 4 300 000 ,-
Se plantegning | Se plantegning anneks

Hyttenummer: 58
BRA: 92m2
Type: G2S

Pris: 3 250 000 ,-
Se plantegning 

Hyttenummer: 59
BRA:  84 m2
Type: F1

Pris: 3 350 000 ,-
Se plantegning 

balyHyttene